Cultuur op Uitermeer

Fort Uitermeer is een prachtige locatie, met een rijke cultuurhistorie. Het Fort is het enige in Nederland dat onderdeel uitmaakt van zowel de Oude als de Nieuwe Hollandse Waterlinie én van de Stelling van Amsterdam. Fort Uitermeer was een onmisbaar onderdeel van alle drie de verdedigingswerken die als doel hadden het rijke Holland en later de stad Amsterdam te beschermen tegen de vijand.

In de afgelopen eeuwen was verdedigen het credo op Fort Uitermeer. Ook na de ontmanteling van de oude verdedigingslinies bleef Uitermeer belangrijk voor de verdediging van ons land. In de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn er nog zogenaamde plofhuisjes gebouwd. In de plofhuisjes lag het kruit opgeslagen voor gebruik door de Burgerbescherming Nederland (BB) tegen een mogelijke Russische invasie in de koude oorlog. Zoals we weten is de Rus niet gekomen en het kruit gelukkig nooit gebruikt.

Fort Uitermeer is door een groep roeivrienden, verenigd in de stichting Uiteraard Uitermeer weer tot leven gewekt. Met hun ontwikkelingsplan wonnen zij in 2006 de prijsvraag die was uitgeschreven door de provincie Noord-Holland. De stichting restaureert het fort, onderhoudt het terrein en wil zo veel mogelijk mensen laten kennismaken met en betrekken bij de rijke cultuurhistorie van Fort Uitermeer.

Belangrijk onderdeel van hun plan is het terrein en de bebouwing geschikt maken voor cultuur. Het terrein van Fort Uitermeer wordt al regelmatig gebruikt voor bijzonder locatietheater. Nu is er ook Plofhuis7.

Laatste nieuws

Plofhuis7, het cultuurplofhuis op Uitermeer

Plofhuis7 is één van de acht resterende kruitopslaghuisjes op het fortterrein.
Plofhuis7 heeft een eigentijdse jaren vijftig verschijning.
Plofhuis7 is gerestaureerd en geschikt gemaakt als cultuurhuis annex minitheater.
Plofhuis7 biedt plaats aan circa. 75 personen en kent een intieme sfeer.
Plofhuis7 kan gebruikt worden voor theater, concerten, lezingen, exposities en meer!

In september 2017 werd Plofhuis7 officieel in gebruik genomen.

Plofhuis7 bezoeken?

Wil je het cultuurplofhuis op Uitermeer bezoeken?