Een bijzonder monument

Fort Uitermeer, met het torenfort uit 1845 als meest markante onderdeel, heeft een lange geschiedenis. Het fort maakt deel uit van zowel de Hollandse Waterlinie als de Stelling van Amsterdam, de twee bekendste verdedigingslinies van ons land. Sinds 2006 zet de stichting ‘Uiteraard Uitermeer’ zich in voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het fort. De stichting organiseert jaarlijks diverse activiteiten waaronder rondleidingen en lezingen en heeft verder plannen voor onder meer het restaureren van het torenfort, het aanleggen van een sloepenhaventje, het realiseren van een bezoekerscentrum en een bed & breakfast en de verhuur van ruimten op het terrein. Een deel van die initiatieven levert inkomsten op die weer aan de ontwikkeling van het fortterrein besteed kunnen worden.

Fort Uitermeer bezoeken?

Bezoek Plofhuis7, het cultuurplofhuis op Uitermeer of bezoek Restaurant PorterHouse voor lunch of diner.