Please install Flash and turn on Javascript.

Bestaande Situatie PDF Afdrukken

De provincie Noord-Holland heeft gedurende de laatste jaren op verschillende manieren geïnvesteerd in het Fort. Het torenfort is gerestaureerd en deels in oude luister hersteld. Daaromheen is de stadsgracht hersteld en een deel van de oorspronkelijke vaart richting Naardertrekvaart. Het gebied kent hoge landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten.

 
Landschap en natuur PDF Afdrukken
De landschappelijke waarde van het gebied wordt bovenal bepaald door het bosachtige karakter in relatie tot het omliggende open weidegebied. Hierdoor is sprake van een hoge beeldkwaliteit, die door het zichtbaar maken van het Torenfort nog is versterkt. Het Fort Uitermeer vormt een belangrijk beeld en blikvanger vanuit de wijde omgeving. Er is eveneens sprake van zichtlijnen vanuit het Fort naar het omliggende open landschap. Met name de zichtlijnen vanaf het Torenfort over de Vecht zijn met de consolidatie hersteld en bieden prachtige vergezichten. 
 
Natuurwaarden omgeving Fort Uitermeer PDF Afdrukken

Zo mogelijk nog groter is de natuurwaarde van het gebied. Het plangebied zelf, maar ook de directe omgeving kenmerken zich door een hoge natuurwaarde. Het Naardermeer is een gebied met plassen met riet, hooiland en moerasbos. Het water is ondiep met in het midden van het meer riet en mattenbies. Er is een afwisseling van verschillende verlandingsstadia tussen het open water en moerasbos.

Lees meer...
 
Vleermuizen PDF Afdrukken

Op het fort overwinteren sinds 1995 3 soorten vleermuizen(Baardvleermuis, Watervleermuis en een enkele Grootoorvleermuis). In de Kanonremise c.q. Manschappenverblijf  heeft een handvol vleermuizen overwinterd. Dit gebouw is nauwelijks veranderd, maar omdat er geen grondbedekking is, zal het als winterverblijf niet zeer goed zijn. Alle toegangen tot dit gebouw zijn voor vleermuizen geschikt gemaakt. In gebouw 2 is een kraamkolonie (zomer) in een spouw van mogelijk de Gewone dwergvleermuis (de Weijs, 2006).

Lees meer...
 
Cultuurhistorie PDF Afdrukken

Voor dit onderdeel is de Belvedère nota en beleid relevant. Belvedère is een nieuwe zienswijze op de omgang met het cultureel erfgoed: “behoud door ontwikkeling”. En het is eennieuwe zienswijze op ruimtelijke planvorming.

Lees meer...
 

Nieuwe Afbeeldingen

Waterlinie Viewer

Bekijk Fort Uitermeer en de andere forten van de Holandse waterlinie in 3d op deze website .

Zoeken